Αναζήτηση


Επικοινωνήστε μαζί μας
VIOMETAL
Αντώνιος Αλημπαμπούδης
Τηλ : 22620 31491/31492
Fax: 22620 31418
info@viometal.com.gr
sales@viometal.com.gr
 
Ποιότητα


      Ασφαλή  συσκευασία  πpοϊόντος. 

        Εξαρτήματα συγκρατήσεως αλληλογραφίας

        Λάστιχα προς αποφυγή θορύβου κλεισίματος.                   Κλειδαριά ασφαλείας με εφεδρικό κλειδί. Σάλπιγκα ένδειξης ταχυδρομείου.


               Πλαστικά ακρυλικά ορατότητας  αλληλογραφίας και ονόματος.    


         Φοσφάτωση και ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας.

     Καπάκι  με  αυτόματο  και  σίγουρο  κλείσιμο.
Πλήρης στεγανοτητα.

© VIOMETAL. All rights reserved.